Innovation

BOSTAD

Det säljs fortfarande bostäder – men marknaden ser annorlunda ut

Prisfall, byggkris, oro – rubrikerna till trots – det säljs fortfarande mycket bostäder. Det såldes en procent färre bostäder under 2018 jämfört med året innan. Marknaden ser bara något annorlunda ut. Det tar bara lite längre tid, där en bostad tidigare visades i genomsnitt 1,5 gång innan den såldes kan den idag behöva visas kanske 10 gånger.

Snittförsäljningstiden för en bostadsrätt i Sverige ökade med 25% under 2018. För villor ökade motsvarande tid 18%. Prismässigt har det sjunkit men det beror också lite på var man befinner sig i Sverige.

Alla vill ha lika mycket betalt som grannen fick för två år sedan, eller mer. Det tar ofta lite tid innan de nya förutsättningarna i marknaden landar hos säljare och köpare och att bägge förstår vi agerar på en ny marknad med nya nivåer. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de allra flesta säljer och köper i samma marknad.

Under de senaste åren har nyproduktionen av bostäder gjort att vi idag har ett enormt stort utbud. Det tillsammans med beslutet om ytterligare amorteringskrav tryckte till en redan orolig marknad.

För varje person som tar lån i det nya systemet så påverkas dennes privatekonomi. Men så länge det inte sker någon dramatisk förändring, politiskt eller ekonomiskt så är det högst troligt att priserna kommer att ligga stilla under 2019. Med små skiftningar beroende på vilken region vi tittar på.

Det var många som tog bort sina bostäder från marknaden före årsskiftet och vi lär sannolikt se dom ute till försäljning nu igen vilket kan leda till aningen längre priser första kvartalet i år. För mäklarföretagen gäller det att hålla örat mot rälsen, tolka marknaden och göra nödvändiga förändringar och att skapa koncept som gynnar både köpare och säljare i just nu rådande marknad. Den som gör det snabbast vinner matchen.

För att öppna upp marknaden behövs breda överenskommelser om bostadspolitiken. Vi behöver beslut som främjar rörligheten, det skulle gynna alla. Det effektivaste hade varit att ta bort det andra amorteringskravet som gör det omöjligt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Dessutom behöver vi se över reavinstbeskattningen, som många gånger hindrar äldre från att sälja villan, eftersom den ofta leder till högre månadskostnader vid flytt, så man väljer att bo kvar istället.

På den marknad vi har idag med ett stort utbud och där antalet spekulanter på objekten är förhållandevis få, är det de bostäder som har så få köphinder- eller så många ”rätt” som möjligt som köparen i första hand väljer. På Bjurfors arbetar vi proaktivt med att hjälpa våra kunder att ta bort dessa hinder.

Den som planerar att sälja längre fram i vår kan redan nu låta en stylingkonsult från oss eller en besiktningsman syna bostaden. På det sättet kan man i god tid planera vilka åtgärder som behöver göras, och eventuellt ta bort några vanliga köphinder, för att sedan göra en god bostadsaffär.

Fredrik Kullman

VD Bjurfors Stockholm

Share This Post :