Innovation

BOSTAD

Vi vill bidra till det goda samhället

Från 15 miljoner till 60 miljoner i vinst och från förvaltning via förädling till att förvärva är resan fastighetsbolaget Probitas gjort de senaste 10 åren. Men det handlar också om att bidra till ett bra samhälle. Vi har pratat med deras Vd Samuel Borg om det och lite till.

Probitas betyder hederlighet. För företaget är det mer än ett ord. Det är ett sätt att vara och driva verksamheten på. Andra ledord i verksamheten är omtanke, nöjda hyresgäster och att skapa värde.

– Vi sätter en ära i att vara hederliga och pålitliga, säger Samuel Borg. Och i att bemöta våra medmänniskor med respekt, i alla lägen.

Det i sin tur är inte så konstigt eftersom Probitas ägs av Immanuelskyrkans församling i Stockholm och vinsten man gör går in i församlingsarbetet och det diakonala arbetet.

– Vår verksamhet blir ju extra viktig eftersom både vi och församlingens mål är att med de pengar vi får över ska vi hjälpa till att skapa ett gott samhälle.

Och då krävs det att man går plus, vilket företaget kassaflödesmässigt sett inte gjorde när Samuel Borg fick uppdraget att vända de röda siffrorna till svarta. Siffror som uppstod i efterdyningarna av den stora börskraschen 2008.

– I stort sett blödde vi och tappade cirka en miljon i veckan. Och det är inga pengar man kan samla in via kollekten. Så det var bråttom.

Samuel Borgs utbildade sig på Handelshögskolan i Jönköping och han har en bakgrund i värdepappershandeln och som ekonomichef på Svenska Missionsförbundet i nio år.

Så han är bekant med och känner sig hemma med den värdegrund som finns i församlingen och företaget.

– Mitt mål är att ha en coachande ledarstil där jag uppmuntrar medarbetarna till att göra saker, våga misslyckas men också att lära sig av misstagen. Jag brukar tänka att det är bättre med en skenande häst än en som står helt stilla. För då händer ingenting.

Apropå häst så vill han gärna att företaget och dess medarbetare ska fungera som en cirkusorganisation.

Inte i den meningen att alla springer omkring och inte vet vad de håller på med. Nej, snarare den väloljade organisation som finns när en cirkus kommer till en ny stad och ska sätta upp sitt tält.

– Målet är att alla ska förstå sin roll i helheten och att alla genom att göra just sin uppgift bidrar till att tältet kommer upp och att publiken får en fantastisk föreställning. Den typen av självstyrande verksamhet gör mig glad.

Probitas har era typer av verksamhet i koncernen. Man driver hotell, hyr ut lokaler till företag, hyr ut bostäder, driver ett äldreboende och förvaltar även Immanuelskyrkans värdepapper.

Probitas ägs alltså av församlingen som består av 1500 medlemmar vilket är bra på många sätt men ibland gör det hela aningen komplext.

– Den demokratiska processen är viktig men ibland kan den ta tid. Det får man respektera men det gäller att vara uthållig och att också våga visa ledarskap. Men jag tycker om utmaningar så det är samtidigt en rolig del av jobbet.

En av utmaningarna Samuel Borg och Probitas stod inför var att vända resultatet men också att utveckla verksamheten. Resultatet har på 10 år fyrdubblats till en vinst på ca 60 miljoner kronor. Ytterligare en vändning är övergången från förvaltning av fastigheterna till att förädla dem och däre er till att göra förvärv. I april 2018 köptes en fastighet från Fabege för 215 miljoner kronor och dessförinnan investerades 457 miljoner kronor på att rusta upp Provisorn 4/Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

– Det känns bra att ha gått från en rejält utmanande ekonomisk situation och en hel del avveckling till en projektutvecklande fas i bolagets historia där investeringen i Jarlahusets kontor och Hotel Birger Jarl har gett goda resultatet efekter. Det verkar ha lönat sig även vad det gäller utmärkelser, priser och uppmärksamhet. 2013 vann man ROT-priset för Stockholms bästa ombyggnation och 2014 vann man Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt, båda för Jarlahuset där Spotify har delar av sitt Stockholmskontor.

– 2019 och framåt ser jag två utmaningar. Den ena är kompetensförsörjningen då många erfarna medarbetare går i pension inom en 3-års-period.

– Den andra utmaningen är den digitala och den gäller både för oss och för branschen i stort. Smarta hem och smarta kontor är på väg och det gäller att dra nytta av dessa så att verksamheten blir än mer effektiv och att utvecklingen samtidigt kommer kunderna till nytta.

Share This Post :