Innovation

BOSTAD

REGLER FÖR VVS GER FÖRDELAR FÖR BOENDE

I börjar på 2000-talet syntes en ökning av vattenskador som en följd av att nya metoder och material började tas i bruk. Efter önskemål från försäkringsbolagen enades VVS-branschen om att utveckla ett nytt kvalitetssystem med tydliga branschregler för säker vatteninstallation.

 “Alla som jobbar vill göra rätt men då gäller det att det finns tydliga typexempel att utgå ifrån”

Läs gärna mer på www.sakervatten.se 

 

 

Share This Post :